Thứ ba, 27 -6 - 2017


Profile Công ty Anh Tuấn

Profile Công ty Anh

Xem chi tiết

VỀ CHÚNG TÔI

Khởi đầu từ một Công ty chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản ra đời vào năm 2001, Anh Tuấn đã viết nên một câu chuyện thần kỳ để ghi

     THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
Chúng ta đã chứng kiến và trải qua một giai đoạn đầy sóng gió, những biến động khó lường từ diễn tiến của nền kinh tế trong thời gian qua. Chúng ta cũng

Xem chi tiết

     SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Sức mạnh của Anh Tuấn Group sẽ tiếp tục được nhân rộng, vươn xa theo sự hình thành các dự án đầy tham vọng mà chúng tôi đang triển khai tại thành phố

Xem chi tiết

     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - NHÂN VIÊN
Sự thành công của Anh Tuấn Group từ những ngày đầu thành lập đến nay gắn liền với vai trò dẫn dắt của vị “tổng công trình sư” Dương Tuấn Tú, nhà

Xem chi tiết

     HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Đầu tư kinh doanh bất động sản: Xác định đây là một trong những lĩnh vực then chốt và mũi nhọn của Anh Tuấn Group. Chúng tôi không ngừng đẩy mạnh các

Xem chi tiết

     QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Năm 1991: Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn được thành lập – hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và bất động

Xem chi tiết